Geen terugbetaling van online aangekochte digitale producten:

De online aangekochte digitale producten worden u meteen digitaal ter beschikking gesteld, u neemt ze daardoor ook meteen in gebruik waardoor we geen terugbetaal- en retournering aanbieden.

Kosteloos annuleren:

Een coaching sessie, consult of deelname aan een online of offline groepssessie kan kosteloos geannuleerd worden. Voorwaarden om kosteloos te annuleren: ten minste 48 uur op voorhand via email verwittigen.

Overmacht:

Indien u door overmacht verhinderd werd om uw afspraak na te komen wordt er een nieuwe afspraak gemaakt, of kan u deelnemen aan een eerstvolgende geplande sessie of cursus. Uitsluitend indien u binnen de 48 uur via email uw reden van afwezigheid aangeeft en deze reden als overmacht aanvaard kan worden.

U komt online of offline niet opdagen op het moment van afspraak:

Komt u een afspraak of deelname niet na zonder verwittigen, dan zal het volledige bedrag aangerekend worden. Of wordt het reeds vooraf betaalde bedrag niet terug gestort.